DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

PENTRU PARTICIPARE LA CONCURSUL OLTENIA FOREST RUN 2020

 

Subsemnatul/a____________________________________________, născut(ă) la ___/_____/_____ domiciliat(ă)înjudeț__________________________, localitatea ____________________________________, str. __________________________________, nr. ______, bl.________, ap. _______, identificat(ă)cu BI/CI seria ________ nr___________, telefon _____________________, email_____________________________

Declar pe propria răspundere că:

- Sunt clinic sănătos/sănătoasă şi nu sufăr de nici o afecţiune care să-mi pericliteze starea de sănătate in timpul desfăsurării concursului OLTENIA FOREST RUN şi îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte participarea la concursul de ciclism, cunoscând toate riscurile la care sunt expus(ă);

- Inţeleg pe deplin riscurile implicate şi nivelul de pregătire fizică necesar pentru participarea la această cursă;

- Sunt de acord cu participarea la concurs OLTENIA FOREST RUN Am citit, am luat la cunoștință și am înțeles regulamentul şi riscurile care le presupune competitia OLTENIA FOREST RUN şi sunt de acord cu condițiile de participare impuse prin acesta,

Am citit regulamentul, care se regăsește pe siteul oficial al compețitiei și sunt în totalitate de acord cu regulile impuse de acesta.

-Am echipamentul adecvat pentru participarea la competiție ;

-M-am informat asupra tuturor detaliilor şi riscurilor concursului pe care mi le asum în totalitate. Pe traseu pot apărea animale, autoturisme, atelaje, materiale de constructie sau alte persoane din afara concursului;

- Organizatorul şi reprezentanţii săi nu pot fi traşi la răspundere pentru nici un fel de rănirea participantilor, oricare ar fi motivul acesteia;

- Voi respecta regulile de circulaţie de pe drumurile publice şi indicaţiile echipajelor de poliţie precum şi indicaţiile voluntarilor de pe traseu;

- Înţeleg că informaţiile de identificare personale vor fi stocate de către organizator.

- Sunt de acord cu folosirea imaginilor foto și video realizate în timpul Competiției;

- Consider că sunt capabil să termin această cursă**

** Dacă suferiţi de vreo afecţiune medicală, vă rugăm să nu vă inscrieți la această competiție.

Data: _________________

Semnatura:

_____________________________________

Liber la alergare

Copyrigth 2018

BUN VENIT !

Oltenia - alergare în Salina Ocnele Mari

email: creativsport.ro@gmail.com

tel.: 0728 161 918

@creativsport.ro